BRAVO INSIGHT 2015 – Trải nghiệm doanh nghiệp – Know your way

Ngày đăng: 04-05-2015

Các bạn sinh viên có thêm tìm hiểu thêm thông tin và nội dung chương trình thông qua đoạn giới thiệu sau của công ty BRAVO về chương trình trải nghiệm doanh nghiệp:

posteR_FINAL

11180428_1067056303308479_514858604_o

poster