Đăng ký hỗ trợ nhóm sinh viên Hàn Quốc thực hiện nghiên cứu tại Hà Nội

Ngày đăng: 30-06-2015

Cui tháng 8/2015 s có mt đoàn gồm 4 nhóm sinh viên t khoa Logistic ca trưng Korea Aerospace University ca Hàn Quốc do Giáo sư Donghyun Choi dẫn đầu đến làm việc ở Hà Nội.

Giáo sư Choi thông qua thầy Thành ở Khoa Kinh tế học muốn được giới thiệu  4 bạn sinh viên có thể giao tiếp bằng tiếng Anh để hỗ trợ cho các nhóm sinh viên Hàn Quốc của giáo sư ( 4 người, mỗi người cho một nhóm) trong việc thăm thú Hà Nội cũng như hoàn thành một số project ngắn hạn về logistic trong thời gian ở đây.

Đây là cơ hội hiếm có và rất bổ ích để các em sinh viên có điều kiện trau rồi cả về ngoại ngữ cũng như kinh nghiệm làm việc từ các bạn sinh viên cũng như giáo sư nước ngoài.

Đoàn sẽ đến Việt Nam vào khoản cuối tháng 8/2015, tuy nhiên đề nghị các bạn nào có nguyện vọng tham gia đăng ký sớm để có thể trao đổi trước online với các bạn sinh viên Hàn Quốc trong khoản một tháng trước khi gặp mặt.

Mọi chi tiết xin liện hệ thầy Nam tại famxuannam@gmail.com hoặc thầy Đính tại nguyendinh.na@gmail.com