Giấy mời viết bài hội thảo khoa học: “An ninh tài chính tiền tệ Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và những giải pháp đảm bảo an ninh tài chính tiền tệ”

Ngày đăng: 02-04-2015

Trường Đại học Kinh tế quốc dân và Ban chủ nhiệm đề tài cấp Nhà nước KX.01.15/11-15 dự kiến tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề: An ninh tài chính tiền tệ Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và những giải pháp đảm bảo an ninh tài chính tiền tệ” vào cuối tháng 4 năm 2015

Mục tiêu hội thảo: Làm rõ những vấn đề mới về an ninh tài chính – tiền tệ; thực trạng về an ninh tài chính – tiền tệ của Việt Nam giai đoạn 2006-2014; và các kiến nghị chính sách và giải pháp đối với an ninh tài chính – tiền tệ của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Trên cơ sở mục tiêu chung, Hội thảo sẽ tập trung vào những nội dung chủ yếu sau đây:

  • Làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về an ninh tài chính tiền tệ, đặc biệt là những vấn đề mới trong bối cảnh hội nhập toàn cầu
  • Phân tích thực trạng hoạt động của hệ thống tài chính và đánh giá tác động đến an ninh tài chính tiền tệ  Việt Nam
  • Nhận diện các rủi ro hệ thống và cảnh báo an ninh tài chính tiền tệ thông qua các ngưỡng chỉ số, các mô hình định lượng…
  • Đánh giá khả năng hấp thụ/chống lại các cú sốc và phục hồi của hệ thống
  • Đưa ra hệ thống giải pháp và khuyến nghị nhằm tăng cường an ninh tài chính tiền tệ quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hoá.

 Thời gian:  Dự kiến 1 buổi vào cuối tháng 4//2015.
Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Đường Trần Đại Nghĩa, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Thành phần tham dự: Dự kiến sẽ có khoảng 150 đại biểu đến từ Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Ủy Ban Giám sát Tài chính quốc gia, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính…, đại biểu các trường đại học và viện nghiên cứu, các chuyên gia kinh tế tài chính ngân hàng.
Để Hội thảo đạt kết quả tốt, Ban tổ chức trân trọng kính mời các nhà khoa học tham gia viết bài cho Hội thảo theo những nội dung trên. Bài viết có dung lượng khoảng 3.000 đến 6.000 từ (khoảng 10-20 trang), dưới dạng file Ms.Word, Times New Roman, cỡ chữ 12, định dạng khổ giấy A4, gửi về Ban thư ký Hội thảo (địa chỉ email: huonglantt26@gmail.com) trước ngày 10/4/2015.

Bài viết trên website trường Đại học Kinh tế quốc dân.