Cựu sinh viên


TT
Họ và tênNăm sinhSinh viên, Học viên KhóaChức vụ-Đơn vị
Công tác hiện nay
Số điện thoại liên hệĐịa chỉ
Email
01Lê Thu Hà1988KTH-48Chuyên viên- Phòng Thanh tra- cục Hải quan – Thanh Hóa0945666304lethuha688@gmail.com
02Nguyễn Thị Quỳnh Trang1988KTH-48Thư ký Công ty Cổ phần Dược phẩm TW-30904163683trangdpw3@gmail.com
03Nguyễn Hồng Thúy1988KTH-48
CH-19
Chuyên viên Viện nghiên cứu phòng chống ung thư0988168787nguyenhongthuy.kt@gmail.com
04Lò Thị Mai Huế1988KTH-48Chuyên viên BHXH-TP- Sơn La0976267490lothimaihue@gmail.com
05Ngô Quốc Thái1989KTH-49Chuyên viên nghiên cứu Trung tâm nghiên cứu chính sách và kinh tế0986117359ngoquocthai@vepr.org.vn
06Lê Tiến Dũng1989KTH-49Điều hành hoạt động khu vực- công ty thuốc lá AmericanTobaco0974066089tiendung2611@gmail.com
07Nguyễn Hồng Quang1990KTH-49Chuyên viên tư vấn- Công ty tư vấn Nexus Group0912975880hongquang1502@gmail.com
08Đào Huyền Trang1990KTH-49Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty cổ phần vật tư - Hà Nội0923312468trangdaohuyen286@gmail.com
09Bùi Thị Vân Linh1990KTH-50Chuyên viên quan hệ khách hang- Doanh nghiệp 1, BIDV Hà Thanh0973773990linhbtv@bidv.com.vn
10Đặng Thị Việt Quyên1990KTH-50Chuyên viên tập đoàn Viễn thông- Xã đàn – Đống đa0973547293dangthivietquyen@gmail.com
11Trần Thị Thu Hiền1990KTH-50Chuyên viên – Viện nghiên cứu Y-XHH- Trần Duy Hưng01689918790tranthuhien@gmail.com