Thạc sĩ

Khoa Kinh tế học tham gia đào tạo Thạc sĩ theo hai chuyên ngành

 1. Kinh tế học
 2. Lịch sử kinh tế

 


Thạc sĩ Kinh tế học

1. Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo các chuyên gia và giảng viên có trình độ chuyên sâu trong lĩnh vực phân tích kinh tế, dự báo, mô phỏng ở cả tầm vi mô và vĩ mô trên cơ sở ứng dụng các lý thuyết hiện đại và những thành tựu mới nhất về mô hình hoá, các phương pháp phân tích và xử lý dữ liệu.

Học viên cao học tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế học có thể làm việc với tư cách chuyên viên tư vấn và phân tích kinh tế ở các bộ, ngành và các doanh nghiệp; Nghiên cứu, giảng dạy Kinh tế học ở các trường đại học, cao đẳng thuộc khối kinh tế, các khoa kinh tế tại các trường kỹ thuật và các viện nghiên cứu.

2. Yêu cầu đối với người dự tuyển:

 • Văn bằng: Cử nhân
 • Ngành tốt nghiệp: Kinh tế và quản trị kinh doanh
 • Kinh nghiệm nghề nghiệp: Không bắt buộc.

3. Điều kiện tốt nghiệp:

Theo quy định của trường.

4. Chương trình đào tạo:

     Phần 1: Kiến thức chung:

Theo khung chương trình của trường

     Phần 2: Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

 1. Các môn học cơ sở: Theo khung chương trình của Trường
 2. Các môn chuyên ngành

          Các môn bắt buộc

 • Kinh tế vĩ mô nâng cao
 • Kinh tế vi mô nâng cao

          Các môn lựa chọn (chọn 2 trong 6 môn sau)

 • Kinh tế học tiền tệ: Lý thuyết và chính sách
 • Kinh tế quản lý
 • Kinh tế vĩ mô quốc tế: Lý thuyết và chính sách
 • Lý thuyết trò chơi và ứng dụng
 • Ứng dụng kinh lượng trong phân tích kinh tế
 • Mô hình tăng trưởng kinh tế

     Phần 3. Luận văn

 • Ngoại khoá trao đổi kinh nghiệm
 • Phương pháp viết luận văn
 •  Luận văn