Giới thiệu

Cùng với quá trình trưởng thành, phát triển và hội nhập của Đại học Kinh tế quốc dân – một trường đại học đầu ngành của cả nước – Khoa Kinh tế học được thành lập theo quyết định số 3261/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 22 tháng 7 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo với mục tiệu là đào tạo những cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội và kiến thức chuyên sâu về kinh tế học, có kỹ năng phân tích hoạt động của nền kinh tế và đánh giá tác động của các chính sách kinh tế, dự báo kinh tế và có khả năng tham gia hoạch định chính sách đến nay đã hơn mười năm.

Phát huy truyền thống 55 năm đào tạo của Nhà trường, hơn 10 năm qua Khoa Kinh tế học đã trưởng thành và không ngừng phát triển trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Cán bộ giảng viên khoa Kinh tế học đã hoàn thành tốt nhiệm vụ: thực hiện đào tạo gần 500 sinh viên đại học chính quy 48-56 và hàng trăm sinh học viên cao học, nghiên cứu sinh các khóa từ 5-23. Sau khi tốt nghiệp, các sinh viên thể hiện tốt năng lực nghiên cứu khoa học và làm việc. Rất nhiều sinh viên đạt giải thưởng cao ở cấp Trường, Bộ về nghiên cứu khoa học đối với các đề tài mang tính cập nhật, thời sự của nền kinh tế. Các sinh viên tốt nghiệp ra trường phát huy tốt năng lực chuyên môn và kiến thức được đào tạo trong công việc. Nhiều học viên năm giữ các ví trị quan trọng trong các cơ quan chính phủ, các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp.

Từ khi thành lập đến nay, đội ngũ Khoa Kinh tế học đã có 43 giảng viên, 02 cán bộ quản lý với 03 Bộ môn bao gồm Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô và Lịch sử kinh tế. Chất lượng của đội ngũ giảng viên không ngừng được tăng lên với 8 Phó Giáo sư, 18 Tiến sĩ và 18 Thạc sĩ. Trong đó có nhiều giảng viên được đào tạo sau đại học tại những quốc gia có nền giáo dục tiên tiến nhất thế giới như Anh, Mỹ, Úc. Đội ngũ giảng viên hiện đang tham gia giảng dạy nhiều môn học cho cả 3 bậc đào tạo, trong đó có chương trình chất lượng cao và chương trình tiên tiến.

Về công tác nghiên cứu khoa học, giảng viên Khoa Kinh tế học đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp cơ sở. Các đề tài này có đóng góp hữu ích trong lĩnh vực Kinh tế vĩ mô, vi mô. Hỗ trợ xây dựng các chính sách kinh tế của chính phủ trong các giai đoạn phát triển.

Những thành tựu kể trên là kết quả của nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, giáo viên của Khoa và sự hỗ trợ to lớn của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường. Trong thời gian tới, Khoa Kinh tế học định hướng một số nội dung chủ đạo: cái tiến chương trình đào tạo; cải thiện hệ thống giáo trình tài liệu; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; mở rộng hoạt động nghiên cứu khoa học; mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu.

Untitled-1