Giới thiệu

Chức năng và nhiệm vụ chính của Trung tâm

Trung tâm Phân tích Dự báo và Phát triển bền vững trực thuộc khoa Kinh tế học được thành lập từ năm 2002, thực hiện các chức năng như thực hiện các hợp đồng tư vấn trên cơ sở phân tích và dự báo các số liệu.

Trung tâm có nhiệm vụ tổ chức các lớp bồi dưỡng về kinh tế học, phân tích dữ liệu và sử dụng phần mềm chuyên dụng trong phân tích các hoạt động kinh tế, xã hội.

Thiết kế quy trình và tổ chức các cuộc điều tra, khảo sát theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Xây dựng các cơ sở dữ liệu phục vụ việc phân tích và dự báo các vấn đề kinh tế và xã hội.

 

Đội ngũ cán bộ của Trung tâm

Đội ngũ cán bộ của Trung tâm là các giảng viên tại khoa Kinh tế học được đào tạo bài bản tại các quốc gia phát triển như Hoa Kỳ, Anh, Úc, Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan… có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu và tư vấn. Các cán bộ có nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn và nghiên cứu, thực hiện các cuộc điều tra kinh tế xã hội, phân tích, dự báo các chính sách.